Menu

Opmerkingen over het gebruik van deze website

Disclaimer

Inhoud

De firma Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie, ondanks herhaalde controle van de inhoud.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de onderneming Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG , die betrekking hebben op materiële of ideële schade die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG is er geen sprake van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld.

De Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of de gehele site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan te staken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen als gevolg van kwaliteitsverbeteringen, verdere ontwikkelingen of productievereisten van onze producten. De verstrekte informatie specificeert de onderdelen, maar garandeert geen eigenschappen.

Copyright

De Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG streeft ernaar om in alle publicaties de geldende auteursrechten in acht te nemen. Mocht er desondanks een schending van het auteursrecht plaatsvinden, dan zal Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG zal na kennisgeving het betreffende object uit haar publicatie verwijderen of het betreffende copyright vermelden.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden.

Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.

+31 2357 47046