Integritet

Vi, Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG är glada att du vill besöka vår webbsida och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. För oss är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter vid insamling, bearbetning och användning i samband med ditt besök på vår webbsida.

I den följande texten hittar du information om vilka uppgifter som registreras när du besöker vår webbsida och hur dessa används.

1. Ansvarig

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
Rötelstrasse 27
74172 Neckarsulm, Tyskland

Telefon:          +49 7132 325-0
Fax:                +49 7132 325-150
E-post:            info@binder-connector.de

2. Personuppgiftsombud

datenschutzbeauftragter@binder-connector.de

3. Registrering av uppgifter på webbsidan

Varje gång vår webbsida öppnas registrerar vårt system automatiskt uppgifter och information från datasystemet på datorn som används för att öppna sidan.

Följande uppgifter samlas in:

  • IP-adress
  • Datum och klockslag för begäran
  • Tidszonskillnad i relation till Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innehållet för begäran (konkret sida)
  • Operativsystem och åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • Överförd mängd data
  • Webbsida som begäran kommer från (”referrer-URL”)
  • Webbläsare, språk och version för webbläsarprogramvara

Uppgifterna sparas även i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter sparas inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

Rättslig grund för att temporärt spara uppgifterna och loggfilerna utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt f i dataskyddsförordningen GDPR.

4. Behandling av uppgifter och syfte, rättslig grund

Som princip samlar vi endast in och använder personuppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla en funktionsduglig webbsida samt vårt innehåll och våra tjänster. Förutom för de syften som beskrivs under punkt 3 behandlar vi dina personuppgifter även i följande syften om du tar dessa i anspråk:

a)         Kontaktformulär

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar genom att använda vårt kontaktformulär för att bearbeta din förfrågan. En behandling av dina personuppgifter utöver detta sker när ett utökat intresse av våra produkter utvecklas till följd av din förfrågan och därmed ett avtalsförhållande i form av ett förhandsavtal.

b)        Förfrågan gällande broschyrer

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar genom att fylla i vårt formulär för att kunna skicka våra broschyrer till dig.

c)         Förfrågan gällande provlådor

Om du vill känna på en av våra produkter direkt i handen, behandlar vi de uppgifter om dig som du har lämnat i vårt formulär för att kunna skicka en provlåda till dig.

d)        Varukorg

Om du använder vår varukorg, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kontakta dig och lämna ett anbud till dig för din varukorg. I samband med detta används dina uppgifter även för fakturering och leverans av den önskade produkten.

De obligatoriska uppgifterna i varukorgen krävs för att vi till fullo ska kunna bearbeta din förfrågan. Utan dessa uppgifter kan din förfrågan inte bearbetas av oss. Ytterligare uppgifter som du delar med dig av till oss använder vi i enlighet med dina önskemål, t.ex. för att kunna kontakta dig via telefon. Rättslig grund för behandlingen av dessa uppgifter utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt a, b, f i GDPR.

e)         Marknadsföringssyften

I det fall du har ingått ett avtal med oss, registrerar vi dig som en befintlig kund. Dina kontaktuppgifter hanteras därmed oberoende av ett konkret samtycke, för att skicka information om nya produkter och evenemang, via post eller elektroniskt.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Skicka då bara din återkallelse till widerruf@binder-connector.de eller via de kontaktuppgifter som anges under punkt 1.

5. Radering och lagring av uppgifter

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG sparar personuppgifter så länge det krävs för att utföra en tjänst som du har önskat eller som du har lämnat ditt samtycke till, om inte andra förpliktelser enligt lag föreligger.

Om ett avtalsförhållande med dig uppstår lagrar vi dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs enligt lag och enligt avtalet.

För att kunna intyga att vi har uppfyllt vår informationsplikt och inhämtat ditt samtycke sparar vi din IP-adress vid tillfället då våra formulär skickas in i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR till dess att preskriptionstiden har löpt ut.

6. Mottagare

Dina personuppgifter lämnas vidare till tredje part om detta krävs för att utföra avtalet eller i faktureringssyfte (med hänsyn till artikel 28 i GDPR för bearbetning av avtalet) eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke till detta. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter lämnas endast ut till behöriga statliga institutioner och myndigheter inom ramen för tvingande rättsföreskrifter eller om vi har skyldighet att göra detta till följd av domstolsbeslut.

Genom att använda vår varukorg förmedlar vi dina personuppgifter till våra distributörer och filialer, i den utsträckning detta krävs för att skapa ett anbud. De befinner sig inom EU men även i tredjeländer. Överföringen sker baserat på officiellt erkända avtalsmässiga plikter (s.k. standardavtalsklausuler). En översikt över våra återförsäljare hittar du under Återförsäljare.

7. Säkerhet

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfällig eller avsiktlig manipulering, mot förlust, mot förstörelse eller mot oberättigad tillgång. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande med hänsyn till den tekniska vidareutvecklingen.

8. Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som skickas från webbservern till din dator och som oftast sparas på din hårddisk. Det handlar inte om program som skulle kunna skada användarens dator. Med hjälp av cookies kan vi se om du besöker vår webbplats på nytt.

När vår webbsida öppnas informeras du om att cookies används. Genom att du lämnar ditt samtycke används de cookies som du önskar. Under Cookie-inställningar kan du ändra eller återkalla ditt samtycke till användning av cookies.

9. Google Analytics

Därutöver använder vi cookies på vår webbsida som gör det möjligt att analysera användarnas surfbeteende.

Därmed kan följande uppgifter förmedlas:

•     Hur ofta sidor öppnas

•     Antal användare

•     Avhoppningskvot (sidan stängs igen efter att den har öppnats)

•     Sessionstid (genomsnittlig tid per användare)

•     Land från vilket webbsidan öppnas

•     Vilka webbsidefunktioner som utnyttjas

•     Vilken sida som väljs hur ofta

•     Från vilken webbsida användaren kommer

•     Booking-conversion-rate (hur många av webbsidans användare som bokar en tjänst)

•     Från vilken region användaren kommer

•     Enhet och enhetskategori som en användare nyttjar för att öppna vår webbsida

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler, som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbsidan. Informationen om din användning av denna webbsida som skapas med hjälp av cookien överförs till en Google-server i USA där den sparas. På denna webbsida används IP-anonymisering ”_anonymizeIp()” från Google vilket innebär att användarnas IP-adresser förkortas inom EU eller inom EES. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbsida använder Google denna information för att utvärdera hur användaren använder webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsideaktivitet och för att leverera andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan och internet till webbsidans operatör. IP-adressen som förmedlas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med annan information från Google.

Google är mottagare av dessa uppgifter.

De uppgifter som behandlas av cookien överförs till Google i USA. Observera att statliga myndigheter eller underrättelsetjänster eventuellt kan få tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna som bearbetas av cookien överförs till USA i enlighet med Privacy Shield. Mer information om certifiering finns på www.privacyshield.gov/participant. De uppgifter som behandlas av cookien raderas av oss efter 26 månader eller efter återkallelse av samtycke. En gång per månad kontrollerar vi om cookie-uppgifter behöver raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling. Använd då vårt cookie-verktyg eller ladda ner en webbläsar-addon som förhindrar att cookies sparas via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR.

Vi behandlar nämnda Google Analytics-cookies i enlighet med ditt samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR för att utvärdera vår webbsida och för att förbättra räckvidden och effektiviteten hos våra reklamannonser. När du öppnar vår webbsida visas en samtyckestext. Om du väljer ”Ändra” och markerar fältet ”Acceptera” vid ”Anonymiserad användarstatistik” och klickar på ”Spara inställningar för kakor (cookies)”, skapas Google-Analytics-cookies och uppgifter behandlas enligt beskrivningen. Om du inte gör någon markering eller förändring i cookie-verktyget, skapas inga Google-cookies.

Här kan du få mer information om denna tredjepartsleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland, fax: +353 1 436-1001. Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt gällande dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, sekretesspolicy: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. reCAPTCHA

Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google Ireland Limited. Denna tjänst upptäcker s.k. bots och används vid våra kontaktformulär. I samband med detta överförs din IP-adress och ev. andra uppgifter till tjänsteleverantören. Mer information finns i tjänsteleverantörens sekretesspolicy: www.google.com/intl/de/policies/privacy.

11. Google Maps

På vår webbsida använder vi Google Maps. Google Maps är en tjänst som ägs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Med hjälp av denna tjänst kan vi visa interaktiva kartor och ge användaren möjlighet att bekvämt använda kart-funktionen.

När du besöker vår webbsida får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida. Detta sker oberoende av om du har ett Google-användarkonto eller inte. Om du har ett Google-användarkonto och är inloggad vid tidpunkten för ditt besök på vår webbsida, kan dessa uppgifter direkt sammankopplas med ditt användarkonto. Om du inte önskar att uppgifterna sammankopplas med ditt användarkonto, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google använder dessa uppgifter för att skapa användarprofiler, men även i marknadsföringssyfte och för marknadsundersökningar eller för en behovsanpassad utformning av de webbsidor du besöker. Du kan invända mot att sådana användarprofiler skapas. Denna invändning måste emellertid riktas direkt till Google.

I Googles sekretesspolicyer finns mer information om vilken typ av data som behandlas och i vilken omfattning. Ytterligare rättigheter, inställningsmöjligheter och övrig information om skydd av dina uppgifter finns under: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google lagrar och bearbetar dina personuppgifter även i USA och därför följer de även EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12. Återkallelse och invändning

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan skicka din återkallelse i textform till Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG via de kontaktuppgifter som anges under Impressum eller till widerruf@binder-connector.de. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte den rättsliga giltigheten hos den behandling som har skett till följd av ditt samtycke fram till tidpunkten för återkallelsen.

Dessutom kan du invända mot en behandling enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt e, f under de förutsättningar som beskrivs i artikel 21, avsnitt 1 i GDPR.

13. Länkar

Denna sida innehåller hänvisningar till webbsidor för externa operatörer. Länkarna kontrollerades noggrant innan publicering. Det kan dock inte uteslutas att respektive operatör i efterhand har förändrat innehållet. Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen för Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG. Vi ansvarar inte för innehållet hos eller att sekretesspolicyn för andra leverantörers webbplatser är korrekt. För information om hur andra leverantörer hanterar dataskydd, kontrollera respektive webbplats eller kontakta respektive leverantör.

14. Den registrerades rättigheter

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG erbjuder sina kunder rätt till information, rättelse, dataportabilitet, radering eller begränsning av behandlingen samt rätt att invända mot behandlingen av uppgifter enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt e, f i GDPR. Skicka förfrågningar gällande detta till:

datenschutz@binder-connector.de

Om du tror att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddsförordningen eller att dina dataskyddsrättsliga anspråk har skadats på annat sätt, kan du lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

 

Kontakt

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
Rötelstrasse 27
74172 Neckarsulm, Tyskland 

Telefon:          +49 7132 325-0
Fax:                 +49 7132 325-150
E-post:            info@binder-connector.de