Menu
Kable
Filtr produktów
Rodzaj połączenia
Typ złącza może być używany do odróżnienia naszych produktów do montażu w obudowie urządzenia od części kablowych. Typ złącza opisuje różnicę między złączami montowanymi na obudowach a złączami montowanymi na kablach.
EMV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) oznacza, że złącze jest ekranowane lub ekranowalne. Jest to wymagane, gdy konieczna jest ochrona sygnałów lub danych przesyłanych przez złącze, a także ochrona urządzeń zewnętrznych przed zakłóceniami spowodowanymi efektami elektromagnetycznymi.
Typ kabla
Wybierając typ kabla, można dokonać wstępnego wyboru dla danego zastosowania.
Materiał powłoki
Materiał płaszcza kabla. Kable PUR, TPE, TMPU lub TPE-U mają różne właściwości techniczne.
Kolor kabla
Kolor płaszcza kabla.
Długość kabla
Nasze produkty z formowanymi lub wstępnie zmontowanymi kablami mają różne długości kabli. Opisuje ona długość kabla od końca złącza. Jeśli żądana długość kabla nie jest uwzględniona, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.
+49 (0) 7132 325–0