Menu
Miniaturowe złącza
Filtr produktów
Rodzaj połączenia
Typ złącza może być używany do odróżnienia naszych produktów do montażu w obudowie urządzenia od części kablowych. Typ złącza opisuje różnicę między złączami montowanymi na obudowach a złączami montowanymi na kablach.
Projekt
Złącze składa się z części męskiej (pin) i żeńskiej (gniazdo). W zależności od konstrukcji, część męska lub żeńska jest zainstalowana na stałe lub znajduje się na końcu kabla.
Licba styków
Wskazuje to liczbę styków złącza.
Wersja
Wybór wersji pozwala na zdefiniowanie pewnych specyfikacji technicznych - na przykład typu wyjścia kablowego lub rozmiaru.
Ryglowanie złącza
System blokowania opisuje sposób łączenia elementów wtykowych i gniazdowych.
Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe to napięcie elektryczne przypisane do złącza.
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy to prąd elektryczny przypisany do złącza.
Stopień ochrony
Stopnie ochrony zgodnie z normą IEC60529 mają zastosowanie do różnych artykułów i dostarczają informacji na temat ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych, takich jak kurz.
EMV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) oznacza, że złącze jest ekranowane lub ekranowalne. Jest to wymagane, gdy konieczna jest ochrona sygnałów lub danych przesyłanych przez złącze, a także ochrona urządzeń zewnętrznych przed zakłóceniami spowodowanymi efektami elektromagnetycznymi.
Materiał styków
W zależności od obszaru zastosowania lub wymagań, złącza są wykonane z różnych materiałów. Oferujemy metalowe i plastikowe obudowy naszych produktów.
Typ podłączenia
Typ zakończenia określa sposób, w jaki kable, pojedyncze przewody lub płytki PCB mogą być łączone ze złączem.
Zatwierdzenie
Nasze artykuły mają różne zatwierdzenia, które można wstępnie wybrać tutaj. można wstępnie wybrać tutaj.
Typ kabla
Wybierając typ kabla, można dokonać wstępnego wyboru dla danego zastosowania.
Materiał powłoki
Materiał płaszcza kabla. Kable PUR, TPE, TMPU lub TPE-U mają różne właściwości techniczne.
Kolor kabla
Kolor płaszcza kabla.
Długość kabla
Nasze produkty z formowanymi lub wstępnie zmontowanymi kablami mają różne długości kabli. Opisuje ona długość kabla od końca złącza. Jeśli żądana długość kabla nie jest uwzględniona, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.
Materiał elementu blokującego
W zależności od wymagań technicznych lub parametrów złącza, mechanizm blokujący jest wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu.

Te okrągłe złącza zgodne z normą DIN EN 61076-2-106, które są dostępne w wersji z kablem prostym i kątowym oraz w wersji kołnierzowej, spełniają wymagania klasy ochrony IP67. Złącza są oferowane z 2 do 24 stykami z lutem zanurzeniowym, zaciskami, zaciskami śrubowymi, lutem i skrętkami, a także są dostępne z kablem formowanym. Niektóre wersje są ekranowane, a użytkownicy mogą liczyć na ponad 500 cykli kojarzenia. Wersje 8-biegunowe DIN są zgodne z AWG.

+49 (0) 7132 325–0