Menu
Złącze subminiaturowe
Filtr produktów
Rodzaj połączenia
Typ złącza może być używany do odróżnienia naszych produktów do montażu w obudowie urządzenia od części kablowych. Typ złącza opisuje różnicę między złączami montowanymi na obudowach a złączami montowanymi na kablach.
Projekt
Złącze składa się z części męskiej (pin) i żeńskiej (gniazdo). W zależności od konstrukcji, część męska lub żeńska jest zainstalowana na stałe lub znajduje się na końcu kabla.
Licba styków
Wskazuje to liczbę styków złącza.
Wersja
Wybór wersji pozwala na zdefiniowanie pewnych specyfikacji technicznych - na przykład typu wyjścia kablowego lub rozmiaru.
Ryglowanie złącza
System blokowania opisuje sposób łączenia elementów wtykowych i gniazdowych.
Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe to napięcie elektryczne przypisane do złącza.
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy to prąd elektryczny przypisany do złącza.
Stopień ochrony
Stopnie ochrony zgodnie z normą IEC60529 mają zastosowanie do różnych artykułów i dostarczają informacji na temat ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych, takich jak kurz.
EMV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) oznacza, że złącze jest ekranowane lub ekranowalne. Jest to wymagane, gdy konieczna jest ochrona sygnałów lub danych przesyłanych przez złącze, a także ochrona urządzeń zewnętrznych przed zakłóceniami spowodowanymi efektami elektromagnetycznymi.
Materiał styków
W zależności od obszaru zastosowania lub wymagań, złącza są wykonane z różnych materiałów. Oferujemy metalowe i plastikowe obudowy naszych produktów.
Typ podłączenia
Typ zakończenia określa sposób, w jaki kable, pojedyncze przewody lub płytki PCB mogą być łączone ze złączem.
Materiał elementu blokującego
W zależności od wymagań technicznych lub parametrów złącza, mechanizm blokujący jest wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu.

Złącza serii 430 o stopniu ochrony IP67 są wyposażone w system blokady za pomocą popychacza i są dostępne jako złącza kablowe lub kołnierzowe. W razie potrzeby obie wersje mogą być ekranowane. Złącza dostępne są z 3-8 stykami, prąd znamionowy wynosi od 1A do 4A, wyposażone są w połączenie lutowane, a przekrój połączenia wynosi od 0,14 mm² do 0,25 mm². Złącze kablowe ma średnicę 14,5 mm, złącza kołnierzowe 17,5 mm.

+49 (0) 7132 325–0