Menu
Power stickkontakt
Filtrera produkter
Kopplingstyp
Kontakttypen kan användas för att skilja våra produkter för installation i ett apparathölje från kabeldelar. Kontakttypen beskriver skillnaden mellan kontaktdon som monteras på kapslingar och kontaktdon som monteras på kablar.
Design
En kontakt består av en hane (stift) och en hona (sockel). Beroende på konstruktionen är han- eller hondelen antingen permanent installerad eller placerad i änden av en kabel.
Antal kontakter
Detta anger antalet kontakter som kontaktdonet har.
Version
Valet av version gör det möjligt att definiera vissa tekniska specifikationer - till exempel typen av kabeluttag eller storleken.
Lås
Låssystemet beskriver hur stift- och sockelelementen är sammanfogade.
Märkspänning
Märkspänning är den elektriska spänning som kontaktdonet har tilldelats.
Märkström
Märkströmmen är den elektriska ström som är kopplad till kontaktdonet.
Skyddsklass
Skyddsgraderna enligt IEC60529 gäller för olika artiklar och ger information om skydd mot inträngning av vatten och fasta ämnen som damm.
EMC
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) innebär att en kontakt är skärmad eller skärmbar. Detta krävs när det är nödvändigt att skydda de signaler eller data som leds av kontaktdonet, samt att skydda externa enheter, från störningar på grund av elektromagnetiska effekter.
Material kontakthus
Beroende på användningsområde eller krav tillverkas kontaktdon av olika material. Vi erbjuder metall- och plasthöljen för våra artiklar som höljesmaterial.
Anslutningstyp
Avslutningstypen avgör hur kablar, enskilda ledningar eller kretskort kan anslutas till kontaktdonet.
Kopplingsmaterial
Beroende på kontaktdonets tekniska krav eller prestandadata är låsmekanismen tillverkad av plast eller metall.

PBC15

PBC15-kontakterna i 615-serien är särskilt lämpliga för strömförsörjning av motorer och apparater och erbjuder även möjlighet till elektromagnetisk skärmning. De är standardiserade enligt DIN EN IEC 61076-2-116 och är skyddade enligt IP67.
Kabelanslutningarna med snabblåsning och skruvplintsteknik är särskilt snabba och enkla att ta i drift. Förutom de tre kraftkontakterna med upp till 16 A och 630 V har kontakten ytterligare signalkontakter med upp till 10 A och 63 V, vilket gör den idealisk för implementering av enkelkabellösningar.

+49 (0) 7132 325–0