Menu
Automationsteknik - dataöverföring och strömförsörjning
Filtrera produkter
Kopplingstyp
Kontakttypen kan användas för att skilja våra produkter för installation i ett apparathölje från kabeldelar. Kontakttypen beskriver skillnaden mellan kontaktdon som monteras på kapslingar och kontaktdon som monteras på kablar.
Design
En kontakt består av en hane (stift) och en hona (sockel). Beroende på konstruktionen är han- eller hondelen antingen permanent installerad eller placerad i änden av en kabel.
Antal kontakter
Detta anger antalet kontakter som kontaktdonet har.
Version
Valet av version gör det möjligt att definiera vissa tekniska specifikationer - till exempel typen av kabeluttag eller storleken.
Lås
Låssystemet beskriver hur stift- och sockelelementen är sammanfogade.
Märkspänning
Märkspänning är den elektriska spänning som kontaktdonet har tilldelats.
Märkström
Märkströmmen är den elektriska ström som är kopplad till kontaktdonet.
Skyddsklass
Skyddsgraderna enligt IEC60529 gäller för olika artiklar och ger information om skydd mot inträngning av vatten och fasta ämnen som damm.
Material kontakthus
Beroende på användningsområde eller krav tillverkas kontaktdon av olika material. Vi erbjuder metall- och plasthöljen för våra artiklar som höljesmaterial.
Kodning
Kontaktelementen, stift och hylsa, måste före låsning bringas i formanpassad inpassning med varandra (kodning). Detta förhindrar felmatning.
Anslutningstyp
Avslutningstypen avgör hur kablar, enskilda ledningar eller kretskort kan anslutas till kontaktdonet.
Typ av kabel
Genom att välja kabeltyp kan ett förval för respektive applikation göras.
material hölje
Materialet i kabelmanteln. Kablar av PUR, TPE, TMPU eller TPE-U har alla olika tekniska egenskaper.
Kabelfärg
Färgen på kabelmanteln.
Kabellängd
Våra artiklar med gjutna eller förmonterade kablar har olika kabellängder. Den beskriver kabelns längd från kontaktdonets ände. Om den önskade kabellängden inte ingår, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.
Kopplingsmaterial
Beroende på kontaktdonets tekniska krav eller prestandadata är låsmekanismen tillverkad av plast eller metall.

A-kodad M12-kontakt för One Cable-lösningar - Automationsteknik

Dessa kontaktsystem är den perfekta lösningen när ström och signal krävs. One Cable Solution (OCS) i det beprövade M12-paketet, IP67/68/69. 9 poler - 2 ström- + 7 signalkontakter möjliggör hög flexibilitet. Materialen är lämpliga för tillfällig användning utomhus. M12-A skruvlåsning med gängring i plast och för tuffare krav med gängring i rostfritt stål. En annan egenskap är den enkla monteringen.

+49 (0) 7132 325–0