Menu

Privacy

Wij, Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG, zijn blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verzameling, verwerking en het gebruik op grond van uw bezoek aan onze website is voor ons zeer belangrijk.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de website worden verzameld en hoe ze worden gebruikt.

1. Verantwoordelijke

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
Rötelstraße 27
74172 Neckarsulm

Telefoon:        +49 7132 325-0
Fax:                +49 7132 325-150
E-mail:            info@binder-connector.de

 

2. Toezichthouder gegevensbescherming

datenschutzbeauftragter@binder-connector.de

3. Verzamelen van gegevens op de website

Elke keer als onze website wordt opgevraagd verzamelt ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie over het computersysteem van degene die de website opvraagt.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

  • IP-adres
  • Datum en tijdstip van de aanvraag
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
  • Besturingssysteem en de status van toegang ervan / HTTP-statuscode
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Website vanwaar de aanvraag komt (‘Referrer-URL’)
  • Browser, taal en versie van de browsersoftware

 

De gegevens worden ook in de logboekbestanden van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logboekbestanden is Art. 6 lid 1 punt f AVG.

4. Gegevensverwerking en doel, rechtsgrondslag

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een operationele website evenals onze content en diensten. Behalve voor het onder punt 3 genoemde doel verwerken we uw persoonsgegevens ook nog voor de volgende doelen, als u hiervan gebruikmaakt:

a)         Contactformulier

Wij verwerken uw door gebruik van ons contactformulier verstrekte persoonsgegevens om uw aanvraag te bewerken. Een verdere verwerking van de door u verstrekte gegevens vindt plaats als zich uit de aanvraag nadere interesse in onze producten en op deze wijze een precontractuele overeenkomst ontwikkelt.

b)        Brochure aanvragen

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens, die u ons door het invullen van ons formulier ter beschikking hebt gesteld, om u een brochure toe te kunnen sturen.

c)         Proefpakket aanvragen

Als u een van onze producten als voorbeeld in handen wenst te krijgen, verwerken wij uw in het formulier vermelde gegevens om u, op uw verzoek, een proefpakket toe te kunnen sturen. 

d)        Boodschappenmand

Indien u gebruikmaakt van onze boodschappenmand zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om met u in contact te kunnen treden en voor uw boodschappenmand een aanbod samen te kunnen stellen. Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt voor de facturatie en verzending van het gewenste product.

De in de boodschappenmand te verschaffen verplichte informatie is noodzakelijk om uw aanvraag volledig te kunnen bewerken. Zonder deze informatie kan uw aanvraag niet door ons bewerkt worden. Aanvullende informatie die u ons hebt medegedeeld gebruiken wij uitsluitend om op uw verzoek bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te kunnen nemen. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van deze gegevens zijn Art. 6 lid 1 punt a, b, f AVG.

e) Promotionele doeleinden

Wij behandelen u als bestaande klant, voor zover u een contract met ons heeft afgesloten. Uw contactgegevens worden hierbij onafhankelijk van een specifieke toestemming verwerkt, teneinde u per post of langs elektronische weg informatie over nieuwe producten en evenementen te doen toekomen. 

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken. Stuur hiertoe eenvoudig uw annulering naar widerruf@binder-connector.de of naar de onder punt 1 vermelde contactgegevens.

5. Verwijdering en bewaring van gegevens

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG slaat persoonsgegevens op zolang het nodig is om een dienst uit te voeren waartoe u verzocht of waarvoor u toestemming heeft gegeven, tenzij er sprake is van andersluidende wettelijke verplichtingen.

Indien er een contractuele relatie met u tot stand komt slaan wij uw persoonsgegevens op tot de afloop van de wettelijke en contractuele bewaartermijnen.

Om het bewijs van informatieplicht en verklaring van toestemming door te kunnen voeren, slaan wij uw IP-adres op, op het moment van indiening van onze formulieren conform Art. 6 lid 1 punt f AVG tot het verstrijken van de verjaringstermijn.

6. Ontvanger

Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden bekendgemaakt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of voor factureringsdoeleinden (met inachtneming van artikel 28 AVG voor verwerking van de opdracht), of als u vooraf toestemming hebt gegeven. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet aan derden verkocht. Het doorgeven ervan aan bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten gebeurt uitsluitend in het kader van verplichte wettelijke bepalingen of indien wij daartoe verplicht zijn door een gerechtelijke uitspraak.

Door het gebruik van onze boodschappenmand sturen wij uw persoonlijke gegevens door naar onze distributeurs en nevenvestigingen indien dit noodzakelijk is voor het tot stand brengen van een aanbod. Deze bevinden zich in de EU, maar ook in derde landen. Het doorsturen vindt plaats op basis van officieel erkende contractuele verplichtingen (zogenaamde modelcontractbepalingen). Een overzicht van onze dealers vindt u op Distributeurs.

7. Zekerheid

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG implementeert technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen verlies, tegen vernietiging of onbevoegde toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden doorlopend verbeterd aan de hand van ontwikkelingen op technisch gebied.

8. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver naar uw pc worden verzonden en in de meeste gevallen worden opgeslagen op uw harde schijf. Het gaat daarbij niet om programma’s die op de pc van de gebruiker schade kunnen aanrichten. Cookies maken het mogelijk om vast te stellen of u onze website opnieuw bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies. Op grond van uw toestemming worden de door u gewenste cookies gebruikt. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies onder de Cookie-instellingen aanpassen of herroepen.

9. Google Analytics

Daarnaast gebruiken we op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens gecommuniceerd worden:

•   Frequentie van paginabezoeken

•   Aantal gebruikers

•   Mate van verlaten van de pagina (pagina wordt na een bezoek weer afgesloten)

•   Sessieduur (gemiddelde duur per gebruiker)

•   Land van waaruit de webpagina wordt opgeroepen

•   Gebruik van websitefuncties

•   Welke pagina hoe vaak opgeroepen wordt

•   Van welke webpagina de gebruiker komt

•   Booking Conversion Rate (hoeveel gebruikers van de website een dienst boeken)

•   Uit welke regio de gebruiker komt

•   Apparaat en type apparaat waarmee de gebruiker onze website bezoekt

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies ‒ tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgezet naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website wordt gebruikgemaakt van de IP-anonimisering ‘_anonymizeIp()’ van Google, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingeperkt wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingeperkt. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie benutten om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapportages over websiteactiviteiten samen te stellen, en om meer met de website en het internetgebruik gerelateerde diensten aan de websitebeheerder ter beschikking te stellen. Het in het kader van Google Analytics vanuit uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google is de ontvanger van deze gegevens.

De door het cookie verwerkte gegevens worden verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat de overheid of geheime diensten toegang hebben tot deze gegevens. De door het cookie verwerkte gegevens worden in overeenstemming met het Privacy Shield in de Verenigde Staten verstrekt. Meer informatie over de certificering kunt u vinden op www.privacyshield.gov/participant. De door het cookie verwerkte gegevens worden door ons na 26 maanden verwijderd, of na intrekking van de toestemming. Eenmaal per maand controleren we of de cookiegegevens eventueel dienen te worden verwijderd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met vooruitwerkende kracht intrekken. U wordt verzocht onze cookie-tool hiervoor te gebruiken, of download de browser-add-on die het installeren van de Google-cookie verhindert via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is Art. 6 lid 1 punt f AVG.

We verwerken de diverse Google Analytics-cookies op basis van uw instemming volgens Art. 6 lid 1 punt a AVG om onze website te evalueren en het bereik en de efficiëntie voor advertenties te verbeteren. Bij het oproepen van onze website wordt de tekst voor toestemming getoond. Indien u ‘Wijzigen’ kiest, in het veld naast ‘Toestaan’ een vinkje plaatst bij ‘Geanonimiseerde gebruiksstatistieken’ en klikt op ‘Cookie-instellingen opslaan’, worden de Google Analytics-cookies geplaatst en vindt de beschreven gegevensverwerking plaats. Indien u niets aanvinkt of wijzigt in de cookie-tool worden de Google-cookies niet geplaatst.

Hier vindt u informatie over derdenproviders: Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland, fax: + 353 1 436-1001. Gebruikersvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van de gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. reCAPTCHA

We gebruiken de dienst reCAPTCHA van Google Ireland Limited. Deze dienst is er voor de detectie van zogeheten bots en is bij onze contactformulieren in gebruik. Daarbij worden uw IP-adres en indien nodig aanvullende gegevens naar de dienstverlener verzonden. Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van de dienstverlener onder www.google.com/intl/de/policies/privacy.

11. Google Maps

We maken op onze website gebruik van Google Maps. Google Maps is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Verenigde Staten. Met behulp van deze dienst kunnen we interactieve kaarten tonen en bieden we de gebruiker een comfortabel gebruik van de kaartenfunctie.

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt Google informatie, dat u de bijbehorende onderliggende pagina hebt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of u een Google-gebruikersaccount hebt of niet. Hebt u een Google-gebruikersaccount en bent u ten tijde van het bezoek aan onze website ingelogd, worden deze gegevens direct aan uw Google-gebruikersaccount toegewezen. Stelt u geen prijs op het samenvoegen van de gegevens met uw gebruikersaccount, dient u uit te loggen alvorens op de knop te klikken. Google gebruikt deze informatie om gebruikersprofielen aan te maken, maar ook voor reclamedoeleinden en marktonderzoek, of voor ontwerp van de door u bezochte websites dat voldoet aan de gebruikersbehoeften. U heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het tot stand brengen van dergelijke gebruiksprofielen. Dit bezwaar moet u evenwel direct aan Google richten.

In de privacyverklaringen van Google krijgt u meer informatie over de aard en omvang van de gegevensverwerking. Voor meer rechten, instellingsmogelijkheden en andere informatie over bescherming van uw gegevens, zie: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten; daarom heeft het bedrijf zich ook onderworpen aan het EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12. Herroeping en intrekking

U kunt op elk gewenst moment de toestemming die u heeft verstrekt intrekken. U heeft de mogelijkheid uw intrekking schriftelijk aan Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG kenbaar te maken via de contactgegevens zoals vermeld bij het impressum,  of via widerruf@binder-connector.de. Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping verrichte verwerking niet beïnvloed.

Daarnaast kunt u onder de in Art. 21, lid 1 AVG genoemde voorwaarden een verwerking volgens Art. 6 lid 1, punt e, f herroepen.

13. Links

Deze pagina bevat verwijzingen naar websites van externe beheerders. De links zijn voordat er toegang toe werd verleend zorgvuldig gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat achteraf inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht door de respectieve beheerders. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website van Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG. Enige aansprakelijkheid voor de inhoud of de juistheid van het privacybeleid van websites van derden wordt afgewezen. Voor informatie over het privacybeleid van andere aanbieders dient u de respectieve website te controleren, of neem contact op met de desbetreffende aanbieder.

14. Rechten belanghebbenden

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG biedt haar klanten het recht op informatie, rectificatie, opheffing van gegevensportabiliteit of beperking van de verwerking, evenals het recht op beroep tegen gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt e, f AVG. Het desbetreffende verzoek kunt u sturen naar:

datenschutz@binder-connector.de

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, of dat uw privacyrechten op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten.

Contact

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
Rötelstraße 27
74172 Neckarsulm

Telefoon:        +49 7132 325-0
Fax:                  +49 7132 325-150
E-mail:            info@binder-connector.de

+31 2357 47046