Menu

Naleving

Beste medewerkers, klanten, dienstverleners en leveranciers,

Waarden als vertrouwen, betrouwbaarheid en integriteit zijn voor ons onvervangbaar. Zij vormden de hoeksteen van onze lange, succesvolle bedrijfsgeschiedenis en blijven tot op de dag van vandaag een hoeksteen van onze filosofie.

binder staat ook voor nuchterheid en betrouwbaarheid.

Met deze brochure geven wij uiting aan onze aanspraken in onze dagelijkse omgang, zowel intern als met klanten, dienstverleners en leveranciers, omdat: Ik ben ervan overtuigd dat de voortdurende ontwikkeling van onze onderneming alleen mogelijk is als wij ons houden aan transparante, begrijpelijke en controleerbare regels.

Markus Binder
Beherend vennoot

Download de nalevingsbrochure

binder compliance brochure
+31 2357 47046